Åpningstider: Ons – Lør kl. 16.00 – 23.30

Møt vår lokale leverandør: Hvaler-Krabbe

I Lillestrøm Lobby er vi stolte over vårt samarbeid med Hvaler-Krabbe og andre lokale matprodusenter. Samarbeidet med lokale leverandører gjør det mulig å ha en meny som varierer med sesong og årstid ut fra når råvarene er på sitt beste. I tillegg får vi tilgang på råvarer av ekte kvalitet som blir til ekte og ærlig mat basert på norske og nordiske mattradisjoner.

Når vi handler direkte fra produsent, slipper vi også fordyrende mellomledd. Dette gjør det mulig å tilby gode måltider til en fornuftig pris. Samtidig skaper vi positive ringvirkninger i vårt eget nærmiljø, og får vist frem det beste Norge har å by på til alle våre spisegjester.

Hver produsent har sine unike produkter og sin unike historie. Samtidig bidrar alle til at vi kan tilby deg gode måltidsopplevelser fra vårt kjøkken.

Velkommen til Lillestrøm Lobby for gode opplevelser med norsk kvalitetsmat i Lillestrøm.

Bli bedre kjent med Hvaler-Krabbe

For oss er Lillestrøm Lobby en svært god referanse, og en aktør vi er stolte av å samarbeide med. Spisestedet brenner i likhet med oss for kortreist og god kvalitetsmat som gir smakfulle måltidsopplevelser. Vi håper våre ferske krabbeprodukter som går rett fra fjord til bord bidrar til at enda flere får øynene opp for at området vi sammen er en del av også er en viktig sjømatregion med rike havressurser.

På vår meny finner du retter basert på samarbeid med den lokale produsenten Hvaler-Krabbe i Østfold. Hvaler-krabbe er en gründerbedrift som drives av Knut Aage Gundersen. Knut Aage har en fiskebåt selv, og kjøper i tillegg krabbe fra flere andre fiskere Hvaler-Krabbe har et samarbeid med.

Ferske kvalitetsprodukter

Til sammen er det 14 medarbeidere i bedriften som har som forretningside å levere ferske kvalitetsprodukter innen sjømat til et bredt utvalg kunder på Østlandsområdet.

Flere ganger i uken (med forbehold om vær og vind) er Knut Aage ute med fiskebåten for å fange fersk sjømat som leveres direkte til Lillestrøm Lobby uten at den fryses ned og mellomlagres. Fangsten tas primært i området fra svenskegrensen til Horten, med planlagt utvidelse av fangstområdet til å omfatte hele Skagerakområdet på sikt.  

Alle krabbeskjellene til Hvaler-Krabbe blir renset for hånd. Dette gjør at man beholder fiberne i kjøttet og sikrer høy kvalitet på råvarene.

Bærekraft

Knut Aage er opptatt av at Hvaler-Krabbe skal være en bærekraftig aktør som tar samfunnsansvar. Gjennom bruk av teiner sørger de for å redusere bi-fangsten til et minimum. Eventuell bi-fangst som havner i teinene som tas opp, blir sluppet ut igjen. I tillegg sørger Knut Aage for å gjenfinne teiner som de mister for å unngå såkalt spøkelsesfiske.

For Lillestrøm Lobby er samarbeidet med Hvaler-Krabbe viktig for å skape gode matopplevelser med utgangspunkt i bærekraftige sjømatprodukter fra egen region. Når vi kontakter Knut Aage for en prat om bedriften, befinner han seg på fjorden midt i innhøstingen av dagens fangst. Det er han trives best, og det er med utgangspunkt i ressursene på havet – og kort vei fra jord til bord – han legger grunnlaget for Hvaler-Krabbes suksess.